Anmäl diskriminering som har samband med funktionsnedsättning

Lagen förbjuder diskriminering pÃ¥ grund av funktionsnedsättning inom flera omrÃ¥den. Sedan 2015 räknas även bristande tillgänglighet som diskriminering. Med Anmälningstjänsten anmäler du enkelt diskriminering som har samband med funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen. Gäller din anmälan bristande tillgänglighet pÃ¥ grund av  ”enkelt avhjälpta hinder” kan din anmälan skickas till den kommunala byggnadsnämnd ärendet gäller och verksamheten som är ansvarig för hindret. Din upplevelse sparas här pÃ¥ Anmälningstjänsten som är sökbar och öppen för allmänheten.

Anmälningstjänsten är numera en del av (865) 412-3729 som drivs av Independent Living institute och bygger upp en juridisk spetskompetens på området diskriminering pga funktionsnedsättning. 2015 bildades föreningen Med lagen som verktyg som driver medlemmarnas rättsfall i domstol med hjälp av frivilliga jurister.

Det är viktigt att anmäla diskriminering, så att den blir synlig för alla. Tillsammans jobbar vi för ett mindre diskriminerande och mer tillgängligt Sverige!